Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị biểu dương cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu toàn quốc

[Ảnh] Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị biểu dương cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu toàn quốc

NDO - Sáng 27/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc, giai đoạn 2017-2022.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu dự hội nghị.

[Ảnh] Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị biểu dương cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu toàn quốc ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị.

[Ảnh] Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị biểu dương cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu toàn quốc ảnh 2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị.

[Ảnh] Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị biểu dương cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu toàn quốc ảnh 3
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc.
[Ảnh] Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị biểu dương cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu toàn quốc ảnh 4
[Ảnh] Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị biểu dương cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu toàn quốc ảnh 5

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự hội nghị.

[Ảnh] Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị biểu dương cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu toàn quốc ảnh 6

Chương trình nghệ thuật chào mừng hội nghị.

[Ảnh] Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị biểu dương cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu toàn quốc ảnh 7
[Ảnh] Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị biểu dương cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu toàn quốc ảnh 8

Đại diện Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo tại hội nghị.

[Ảnh] Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị biểu dương cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu toàn quốc ảnh 9

Các gương điển hình cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiêu biểu giao lưu tại hội nghị.

back to top