7 tỉnh miền núi biên giới phía bắc phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

NDO - Ngày 20/7, tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đăng cai tổ chức sơ kết phong trào thi đua cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía bắc gồm: Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La và Lạng Sơn.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía bắc tham gia hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022.
Các đại biểu cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía bắc tham gia hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022.

Phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2022 của 7 tỉnh miền núi biên giới phía bắc gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với sự đồng thuận và quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo điều hành, sự nỗ lực của các ngành, các cấp trong việc thực hiện "nhiệm vụ kép", vừa chống dịch hiệu quả, vừa duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, phong trào thi đua, công tác khen thưởng của 7 tỉnh đã có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả trên các tất cả các lĩnh vực, kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng...

Cụ thể: tốc độ tăng tưởng kinh tế (GRDP) của các tỉnh trong cụm thi đua đạt mức độ khả quan bình quân từ 5,46% đến 9,15%...; giải quyết việc làm mới cho hơn 24.900 người; 1.069 doanh nghiệp được thành lập mới; tỷ lệ hộ nghèo từng bước giảm dần. Trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" đến hết tháng 6, cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía bắc đã có 315/994 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt hơn 31,69%)...

Thông qua phong trào thi đua, các tỉnh cũng đã tích cực đẩy mạnh thực hiện: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ghi nhận và đánh giá cao những thành tích nổi bật trên trong 6 tháng đầu năm 2022, cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía bắc đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc Lập, Huân chương Lao động cho 19 tập thể và cá nhân; Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ khen thưởng 58 tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Tại buổi hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Dương Xuân Huyên khẳng định: Phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía bắc tiếp tục phát động, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại; với chủ đề thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; thực hiện phát động các phong trao thi đua với nhiều hình thức, nội dung da dạng, bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ trong tâm cấp bách của từng địa phương, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.