52,5 tỷ đồng hỗ trợ công nhân TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

NDO -

Sáng 6/8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ký Văn bản số 2441/TLĐ gửi LĐLĐ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ nhu yếu phẩm cho công nhân, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

52,5 tỷ đồng hỗ trợ công nhân TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Trước đó, ngày 3/8, Tổng Liên đoàn nhận được Công văn số 608/LĐLĐ-TC ngày 3/8 của Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh về việc xin chủ trương thực hiện một số nội dung chi chăm lo đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Công văn số 1561/LĐLĐ ngày 3/8 của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận gói hỗ trợ cho người lao động khu vực cách ly, khu phong tỏa ngoài chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn.

Công văn số 313/LĐLĐ ngày 3/8 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn là công nhân, lao động khó khăn trong các khu phong tỏa.

Tại Thông báo số 391/TB-TLĐ ngày 3/8, kết luận cuộc họp giao ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã thống nhất đề nghị của Liên đoàn Lao động 3 tỉnh trên.

Theo đó, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ 150 nghìn suất nhu yếu phẩm, mỗi suất trị giá 150 nghìn đồng, tổng kinh phí hỗ trợ là 22,5 tỷ đồng đồng; Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương hỗ trợ 100 nghìn suất nhu yếu phẩm, mỗi suất trị giá 150 nghìn đồng, tổng kinh phí hỗ trợ là 15 tỷ đồng; Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai hỗ trợ 100 nghìn suất nhu yếu phẩm, mỗi suất trị giá 150 nghìn đồng, tổng kinh phí hỗ trợ là 15 tỷ đồng.

Số tiền trên được trích từ tài chính công đoàn tích lũy.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đề nghị Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, và Liên đoàn Lao động 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp chính quyền trên địa bàn mua và cung cấp nhu yếu phẩm cho đoàn viên, công nhân, lao động kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích, bảo đảm các quy định, biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19, an toàn, hiệu quả…

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19