120 thí sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

NDO - Chiều 26/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận” cho 120 thí sinh tham gia dự thi.
0:00 / 0:00
0:00
Ban Tổ chức trao tặng Giấy chứng nhận và hoa cho các thí sinh đạt giải Nhất.
Ban Tổ chức trao tặng Giấy chứng nhận và hoa cho các thí sinh đạt giải Nhất.

Nội dung cuộc thi xoay quanh những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng bộ địa phương. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, lịch sử truyền thống địa phương, đơn vị.

Cuộc thi được triển khai trong 24 kỳ, mỗi tuần một kỳ, bắt đầu từ ngày 14/02/2022 và kết thúc vào ngày 29/7/2022. Mỗi kỳ thi với 10 câu hỏi, được công bố kết quả vào đầu tuần sau và phát động kỳ thi tuần kế tiếp.

Cuộc thi đã thu hút 149.797 lượt thí sinh tham gia. Ngoài nhiều người tham gia dự thi ở các cơ quan, đơn vị ở trong tỉnh, còn có nhiều thí sinh ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, như: Bạc Liêu, Bình Dương, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ...

Cuộc thi đã góp phần vào việc phổ biến, tuyên truyền những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ địa phương đến cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tạo động lực đẩy mạnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 14.

Sau gần 6 tháng tổ chức, Ban tổ chức đã công bố và trao giải cho 120 thí sinh đạt giải qua 24 kỳ thi; trong đó mỗi kỳ có 1 giải nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.