11 chương trình đạo tạo của Trường đại học Kinh tế Quốc dân đạt chuẩn kiểm định Hoa Kỳ

NDO - Chiều 11/11, Trường đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức công bố chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế ACBSP (Hoa Kỳ) đối với 11 chương trình đào tạo.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Trường đại học Kinh tế Quốc dân trao chứng nhận kiểm định chất lượng ACBSP (Hoa Kỳ) cho các đơn vị quản lý chương trình đào tạo của trường
Lãnh đạo Trường đại học Kinh tế Quốc dân trao chứng nhận kiểm định chất lượng ACBSP (Hoa Kỳ) cho các đơn vị quản lý chương trình đào tạo của trường

Năm 2017, Trường đại học Kinh tế Quốc dân trở thành thành viên của ACBSP và triển khai kiểm định chất lượng 11 chương trình đào tạo, trong đó 10 chương trình đào tạo do Viện đào tạo Tiên tiến, chất lượng cao và POHE quản lý, và 1 chương trình đào tạo do Viện Quản trị kinh doanh quản lý. Các chương trình bao gồm: Tài chính tiên tiến; Kế toán tiên tiến; Marketting; Kiểm toán; Kinh doanh quốc tế; Quản trị Kinh doanh; Ngân hàng; Kinh tế Đầu tư; Quản trị khách sạn; Quản trị lữ hành; và chương trình Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh.

Quá trình triển khai kiểm định đã gặp phải những tác động khách quan của dịch Covid-19, nhưng bằng nỗ lực của các đơn vị liên quan và sự tham gia tích cực của sinh viên trong quá trình tự đánh giá và đánh giá ngoài, Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục ACBSP đã có thông báo chính thức đạt kết quả kiểm định. Theo đó, Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục ACBSP đã trao chứng nhận lần đầu đạt chuẩn chất lượng đối với 11 chương trình đào tạo của Trường đại học Kinh tế Quốc dân và các chương trình đào tạo của hơn 20 trường đại học từ Hoa Kỳ, Canada, Thụy Sỹ, Mexico, Ecuador, Peru…

Như vậy, đến nay, Trường đại học Kinh tế Quốc dân đã có 17 chương trình đào tạo đạt chuẩn chất lượng, trong đó có 1 chương trình đào tạo đạt chuẩn chất lượng của tổ chức CPA (Australia), 11 chương trình đạt chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn của ACBSP (Hoa Kỳ), 6 chương trình đạt chuẩn chất lượng theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Dự kiến, đến đầu năm 2023, trường sẽ có thêm 20 chương trình đạt chuẩn chất lượng. Trên cơ sở định hướng chiến lược giai đoạn 2021-2030, Trường đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tiếp tục triển khai kiểm định đối với các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của các tổ chức kiểm định quốc tế, và phấn đấu đến năm 2030, có ít nhất 80% số lượng chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng.

GS, TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, với 11 chương trình đào tạo đạt chuẩn, Trường đại học Kinh tế quốc dân là trường đại học công lập đầu tiên của cả nước, đã vinh dự nhận chứng nhận đạt chuẩn kiểm định quốc tế ACBSP (Hoa Kỳ). Kết quả trên khẳng định truyền thống đào tạo, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học cũng như các lĩnh vực công tác khác của Trường đại học Kinh tế Quốc dân được quốc tế ghi nhận. Việc đạt được chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế còn là một bước ngoặt, để trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và phát triển thương hiệu trên trường quốc tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng gắn với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ. Trong thời gian tới, trường cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện và vận hành tốt hơn hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và nhanh chóng triển khai kiểm định theo lộ trình để bảo đảm đạt các tiêu chuẩn kiểm định cao hơn, theo chuẩn AACSB (Hoa Kỳ).