Yêu cầu xem xét trách nhiệm tập thể Cục Đăng kiểm Việt Nam

NDO - Ngày 29/12, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đã có văn bản yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
0:00 / 0:00
0:00
Kiểm định phương tiện tại một trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội.
Kiểm định phương tiện tại một trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội.

Bộ trưởng Giao thông vận tải yêu cầu Đảng ủy và Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam khẩn trương xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Cục có vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đặc biệt là sai phạm trong công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cần kịp thời báo cáo tình hình vi phạm và đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm (nếu có) đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Cục thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông vận tải để xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật.

Lãnh đạo Cục phải cương quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý khi có hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ; những việc cán bộ không được làm; vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; vi phạm đạo đức, lối sống hoặc vi phạm pháp luật khác khi thực thi nhiệm vụ, công vụ theo quy định, nhất là những cán bộ có hành vi vi phạm liên quan kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.

Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo rà soát các quy trình nghiệp vụ về công tác đăng kiểm, kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Cục và các trung tâm đăng kiểm để các đơn vị này duy trì hoạt động bình thường, không làm ảnh hưởng đến việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhằm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Trong những ngày qua, một số báo chí phản ánh sai phạm liên quan đến công tác đăng kiểm tại một số trung tâm đăng kiểm và phòng nghiệp vụ thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Để tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức cũng như bảo đảm hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam diễn ra bình thường, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Đảng ủy, Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức của Cục, khẩn trương quán triệt và chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Cục nêu cao tinh thần trách nhiệm khi thực thi công vụ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị, cán bộ, công chức cần tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Giao thông vận tải tại Công văn số 13072/BGTVT-TTr ngày 7/12/2022, thực hiện ngay một số nội dung về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cục trưởng, Lãnh đạo Cục và thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về công tác quản lý công chức, viên chức của đơn vị mình.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan của Cục phải thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế của Bộ và cục; tăng cường tự kiểm tra, quản lý công chức, viên chức trong đơn vị, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền về quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, hoạt động nghề nghiệp của công chức, viên chức thuộc và trực thuộc Cục.