Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng kinh tế, xuất siêu 9,4 tỷ USD

NDO - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 10 tháng năm 2022, tình hình kinh tế cả nước đạt được nhiều kết quả cơ bản, quan trọng, trong đó xuất khẩu vẫn tiếp tục là điểm sáng với cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 9,4 tỷ USD.
Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng kinh tế, xuất siêu 9,4 tỷ USD ảnh 1