Kiểm tra chất lượng sản phẩm hồ tiêu hữu cơ trước khi đóng gói xuất khẩu tại Hợp tác xã nông nghiệp-thương mại-dịch vụ hữu cơ Hoàng Nguyên ở xã Thuận Hà (Đắk Song, Đắk Nông).

Thêm cơ hội xuất khẩu hồ tiêu vào châu Âu

Việt Nam là nước sản xuất, xuất khẩu hồ tiêu lớn trên thế giới với sản lượng xuất khẩu hàng trăm nghìn tấn mỗi năm. Tuy nhiên, sản xuất còn manh mún, chưa bền vững, chất lượng hồ tiêu nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, trong khi đó yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng của các thị trường nhập khẩu ngày càng cao.