Xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

NDO - Sáng 28/9, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị gặp mặt các cơ quan báo chí tuyên truyền về xây dựng dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phát biểu tại hội nghị.
Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Cùng dự, có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; đại diện Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài quân đội.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã phối hợp Bộ Công an triển khai xây dựng dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đã tiến hành tổng kết việc thi hành Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng, Pháp lệnh Động viên công nghiệp; tổng kết công tác xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh từ Đại hội Đảng lần thứ XI đến nay.

Trong quá trình soạn thảo, Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của các bộ, ban, ngành, nhà quản lý, nhà khoa học; quán triệt, cập nhật những quan điểm, chủ trương, đường lối mới của Đảng về phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh và động viên công nghiệp; rà soát các văn bản pháp luật có liên quan để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật; nghiên cứu kinh nghiệm các nước trên thế giới.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng xác định những vấn đề bất cập, trọng tâm cần tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, bám sát tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, hoàn thiện thể chế phải “bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn và lấy thực tiễn làm thước đo” và phải có cơ chế, chính sách đặc biệt cho những lĩnh vực đặc thù của công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Sau khi hoàn thiện dự thảo luật nêu trên, Bộ Quốc phòng đã gửi văn bản xin ý kiến của 37 đầu mối gồm ban, bộ, ngành, địa phương; đăng tải công khai hồ sơ dự án luật theo quy định.

Xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp ảnh 1

Quang cảnh hội nghị.

Ngày 24/8 vừa qua, tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, Chính phủ đã thảo luận, thống nhất thông qua hồ sơ dự án luật nêu trên, trong đó nhấn mạnh cần có cơ chế, chính sách đặc thù theo chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 30/8/2023); đồng thời giao cho Cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn chỉnh, Bộ trưởng Quốc phòng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình số 428/TTr-CP ngày 3/9/2023 của Chính phủ trình Quốc hội.

Ngày 20/9, tại phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã họp cho ý kiến sơ bộ về dự án luật nêu trên. Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Quốc phòng đang hiệu chỉnh, chỉnh lý hồ sơ dự án luật gửi Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội thẩm tra chính thức; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chính thức tại phiên họp thường kỳ trong tháng 10 tới.

Dự kiến, dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6, xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, theo quy trình 2 kỳ họp.