VSDC thông báo lịch nghỉ giao dịch dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

NDO - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) vừa có thông báo đến các thành viên lưu ký, thành viên bù trừ, tổ chức mở tài khoản trực tiếp lịch nghỉ làm việc và thanh toán giao dịch chứng khoán dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch) năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
VSDC thông báo lịch nghỉ giao dịch dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Cụ thể: Căn cứ Công văn số 2780/UBCK-PTTT ngày 13/5/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Công bố lịch nghỉ giao dịch năm 2024, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo lịch nghỉ làm việc và thanh toán giao dịch chứng khoán dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch) năm 2024, như sau:

VSDC sẽ nghỉ làm việc thứ Năm ngày 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), nghỉ theo Luật Lao động.

Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 16/4 và 17/4 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 19/4 và 22/4; các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 17/4 sẽ được thanh toán vào ngày 19/4.

VSDC trân trọng thông báo để các thành viên lưu ký, thành viên bù trừ, tổ chức mở tài khoản trực tiếp biết và đề nghị các thành viên lưu ký, thành viên bù trừ thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán đến các nhà đầu tư.