Tuần qua, VSDC cấp và hủy nhiều mã giao dịch chứng khoán

NDO - Theo Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), tuần qua, VSDC đã có thông báo đến các nhà đầu tư về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và hủy nhiều mã trái phiếu do đáo hạn.
0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà vừa được VSDC cấp mã BNC12301. (Ảnh minh họa)
Công ty cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà vừa được VSDC cấp mã BNC12301. (Ảnh minh họa)

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Hải Đăng được cấp mã HDR12402

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 99/2024/GCNTPRL-VSDC ngày 29/3/2024 cho trái phiếu của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Hải Đăng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Hải Đăng

Trụ sở chính: Dự án Khu đô thị sinh thái Dream City, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0326 730689

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 29/3/2024

Vốn điều lệ: 5.259.594.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu HDRCB2427002

Mã chứng khoán: HDR12402

Mã ISIN: VN0HDR124026

Mệnh giá: 100.000.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 12.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.200.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 1/4/2024, VSDC nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Hải Đăng đăng ký giao dịch trái phiếu HDR12402 tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch trái phiếu được thực hiện theo quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An được cấp mã HAH42401

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 100/2024/GCNTPRL-VSDC ngày 29/3/2024 cho trái phiếu của Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Trụ sở chính: Tầng 7, số 45 phố Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243 987 7515

Fax: 0243 9444 022

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 29/3/2024

Vốn điều lệ: 1.055.168.810.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAHH2328001)

Mã chứng khoán: HAH42401

Mã ISIN: VN0HAH424017

Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 500 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 1/04/2024, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An đăng ký giao dịch trái phiếu HAH42401 tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch trái phiếu được thực hiện theo quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính được cấp mã TD2431013

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 08/2024/GCNTP-VSDC ngày 28/3/2024 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84-4-8242243

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 28/3/2024

Vốn điều lệ: 723.267.162.500.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 48/2024

Mã chứng khoán: TD2431013

Mã ISIN: VNTD24310136

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 4.000.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 400.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 28/3/2024, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

Công ty cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà được cấp mã BNC12301

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 97/2024/GCNTPRL-VSDC ngày 27/3/2024 cho trái phiếu của Công ty cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà

Trụ sở chính: Thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3791290

Fax: 0236 3791290

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 27/3/2024

Vốn điều lệ: 5.064.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu BNCCB2328002

Mã chứng khoán: BNC12301

Mã ISIN: VN0BNC123011

Mệnh giá: 100.000.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 486 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 48.600.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 28/3/2024, VSDC nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà đăng ký giao dịch trái phiếu BNC12301 tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch trái phiếu được thực hiện theo quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Từ ngày 29/3, mã chứng khoán HYD22302 hết hiệu lực lưu hành

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc hủy đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Hưng Yên (HIDCB2324002)

Mã chứng khoán: HYD22302

Mã ISIN: VN0HYD223027

Mệnh giá: 100.000.000 đồng

Lãi suất: Không có do không trả lãi suốt kỳ hạn trái phiếu

Ngày phát hành: 16/3/2023

Ngày đáo hạn: 16/3/2024

Số lượng hủy đăng ký: 27.500 trái phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 2.750.000.000.000 đồng

Lý do hủy: Trái phiếu đến thời gian đáo hạn

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 29/3/2024

Kể từ ngày 29/3/2024, mã chứng khoán HYD22302, mã ISIN VN0HYD223027 hết hiệu lực lưu hành và VSDC không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho trái phiếu HYD22302.

Đề nghị các thành viên lưu ký thực hiện hạch toán rút chứng khoán HYD22302 lưu ký tương ứng trên tài khoản của nhà đầu tư tại ngày 29/3/2024 và thông báo cho các nhà đầu tư liên quan.

Hủy mã chứng khoán HYD22301HYD22301 do đáo hạn

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về việc hủy đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu HIDCB2324001

Mã chứng khoán: HYD22301

Mã ISIN: VN0HYD223019

Mệnh giá: 100.000.000 đồng

Lãi suất: Không có do không trả lãi suốt kỳ hạn trái phiếu

Ngày phát hành: 16/3/2023

Ngày đáo hạn: 16/3/2024

Số lượng hủy đăng ký: 44.500 trái phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 4.450.000.000.000 đồng

Lý do hủy: Trái phiếu đến thời gian đáo hạn

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 29/3/2024

Kể từ ngày 29/3/2024, mã chứng khoán HYD22301, mã ISIN VN0HYD223019 hết hiệu lực lưu hành và VSDC không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho trái phiếu HYD22301.

Đề nghị các thành viên lưu ký thực hiện hạch toán rút chứng khoán HYD22301 lưu ký tương ứng trên tài khoản của nhà đầu tư tại ngày 29/3/2024 và thông báo cho các nhà đầu tư liên quan.