Thông tin kinh tế

Viettel Money: “Nơi nào có sóng viễn thông, nơi đó bùng nổ thanh toán trên di động”

“Nơi nào có sóng viễn thông, nơi đó bùng nổ thanh toán trên di động”. Đó là kỳ vọng của người Viettel sau hàng nghìn ngày đêm trăn trở đưa Mobile Money vào hệ sinh thái Viettel Money, để xã hội số không còn là viễn cảnh tương lai.

Viettel Money: “Nơi nào có sóng viễn thông, nơi đó bùng nổ thanh toán trên di động”