[Video] Đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội dựa trên tư duy vùng

NDO - Phụ trương về sáu vùng kinh tế-xã hội của Báo Nhân Dân hướng đến đóng góp những tác động vào hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các địa bàn trọng điểm mà Nghị quyết Bộ Chính trị đã đề ra, lan tỏa trong nhận thức của người dân, cán bộ.
0:00 / 0:00
0:00
[Video] Đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội dựa trên tư duy vùng

Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu đến năm 2030 nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đồng thời Đại hội định hướng phát triển Vùng theo hướng: "Khai thác tốt hơn và phát huy tốt nhất các lợi thế của mỗi vùng về kết cấu hạ tầng, điều kiện tự nhiên, vị trí địa kinh tế-chính trị, nguồn nhân lực và tăng cường tính liên kết nội vùng và liên vùng để tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, tạo không gian phát triển mới..."

Năm 2022, Bộ Chính trị đã ban hành 6 Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 Vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gồm:

· Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ: Phát triển xanh, bền vững và toàn diện

· Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Sinh thái, văn minh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước

· Vùng Đông Nam Bộ: Động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước

· Vùng Tây Nguyên: Phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là trọng tâm

· Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ: Phát triển nhanh và bền vững tương xứng với tiềm năng

· Vùng đồng bằng Sông Hồng: Phát triển nhanh, bền vững, có cơ cấu kinh tế hợp lý, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc

Mỗi vùng đều có những đặc điểm, tiềm năng, lợi thế cũng như khó khăn, thách thức mang tính đặc thù riêng. Vì vậy, để phát huy được tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng và cả nước, bên cạnh những chủ trương, chính sách phát triển chung cho cả nước cũng cần phải có các chủ trương, chính sách phát triển cụ thể, sát hợp, phù hợp với từng vùng.

Xuất phát từ điều này, Báo Nhân Dân ra mắt các phụ trương chuyên trang, chuyên mục riêng biệt về sáu vùng kinh tế-xã hội theo đúng tinh thần của Nghị quyết Bộ Chính trị và đây được xem là một bước đi mạnh dạn, thể hiện rõ tính định hướng dẫn đầu của cơ quan ngôn luận của Đảng.

Phụ trương sáu vùng kinh tế-xã hội: Hướng tới thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về khai thác, phát huy lợi thế vùng.

Các phụ trương về sáu vùng kinh tế-xã hội của Báo Nhân Dân tiếp tục xây dựng những nội dung mang tính chuyên sâu, chỉ ra khó khăn cũng như nhấn mạnh những lợi thế của vùng, của địa phương bằng nhiều bài viết, tin, ảnh đặc sắc, chất lượng, góp phần thể hiện đúng tinh thần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các địa bàn trọng điểm mà Nghị quyết Bộ Chính trị đã đề ra, từ đó lan tỏa trong nhận thức của từng người dân, cán bộ. Hoạt động này của Báo Nhân Dân cũng được các địa phương hết sức đồng tình, ủng hộ và đón nhận.

Phụ trương về sáu vùng kinh tế-xã hội trên Báo Nhân Dân có sáu chuyên trang: Trung du và miền núi Bắc Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long; vùng Tây Nguyên; vùng Đông Nam Bộ; vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và vùng Đồng bằng sông Hồng, phát hành kèm theo Báo Nhân Dân hằng ngày vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ năm.

Trên Báo Nhân Dân điện tử và Truyền hình Nhân Dân sẽ có các chuyên trang Trung du và miền núi Bắc Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; Đồng bằng sông Hồng.

Việc xuất bản phụ trương trên Báo Nhân Dân hằng ngày và thực hiện mở chuyên trang, chuyên mục về sáu vùng trên các ấn phẩm Báo Nhân Dân điện tử và Truyền hình Nhân Dân, sẽ đẩy mạnh tuyên truyền khai thác và phát huy tốt nhất các lợi thế của mỗi vùng về kết cấu hạ tầng, điều kiện tự nhiên, vị trí địa kinh tế-chính trị, nguồn nhân lực và tăng cường tính liên kết nội vùng; liên vùng để tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, tạo không gian phát triển mới...