[Video] Phụ trương sáu vùng kinh tế-xã hội: Dấu ấn của báo Đảng

NDO - Với 3 kỳ phụ trương mỗi tuần, 109 kỳ báo trong năm 2023, phụ trương Phát triển 6 vùng Kinh tế-xã hội của Báo Nhân Dân kỳ vọng sẽ đóng góp thêm góc nhìn đa chiều, phản ánh việc thực hiện chính sách phát triển Vùng tại các địa phương ngày càng hiệu quả.
0:00 / 0:00
0:00

Trong năm 2022, lần đầu tiên Bộ Chính trị đã ban hành 6 Nghị quyết mới về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gồm: vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; đồng bằng sông Cửu Long; vùng Tây Nguyên; vùng Đông Nam Bộ; vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và vùng đồng bằng sông Hồng.

Thực hiện chủ trương của Đảng, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách bài bản và hiệu quả, Báo Nhân Dân đã ra mắt các phụ trương chuyên trang, chuyên mục riêng biệt về sáu vùng kinh tế-xã hội trên các ấn phẩm.

Hoạt động này nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh sáu vùng nêu trên.

Phụ trương Phát triển 6 vùng Kinh tế-xã hội của Báo Nhân Dân.

Việc xuất bản phụ trương trên Báo Nhân Dân hằng ngày và thực hiện mở chuyên trang, chuyên mục về sáu vùng trên các ấn phẩm Báo Nhân Dân điện tử và Truyền hình Nhân Dân, sẽ góp phần đẩy mạnh tuyên truyền khai thác và phát huy tốt nhất các lợi thế của mỗi vùng về kết cấu hạ tầng, điều kiện tự nhiên, vị trí địa kinh tế-chính trị, nguồn nhân lực và tăng cường tính liên kết nội vùng; liên vùng để tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, tạo không gian phát triển mới...

Điều này càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa khi thời gian gần đây các cơ quan báo chí đang gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 và khó khăn kinh tế.