Vi phạm trong báo cáo, Công ty cổ phần Đồng Tâm bị phạt 120 triệu đồng

NDO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Đồng Tâm với tổng số tiền phạt 120 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật nhiều tài liệu: Báo cáo thường niên, Báo cáo tình hình quản trị công ty, Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Công ty cổ phần Đồng Tâm (địa chỉ tại số 07, khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 410/QĐ-XPVPHC, số tiền 60 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đồng Tâm báo cáo không đúng thời hạn với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2020 và năm 2021; Báo cáo tình quản trị công ty năm 2020; Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên Lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm 2020.

Đồng thời, với vi phạm báo cáo không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật, Công ty tiếp tục bị phạt tiền 60 triệu đồng.

Trước đó, Công ty cổ phần Đồng Tâm báo cáo không đầy đủ nội dung về Danh sách người có liên quan của Công ty và Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

Tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần Đồng Tâm là 120 triệu đồng.