Vi phạm công bố thông tin, 4 doanh nghiệp bị phạt 590 triệu đồng

NDO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt các quyết định xử phạt hành chính đối với 4 doanh nghiệp với tổng số tiền lên tới 590 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết; công bố thông tin không đúng thời hạn, sai lệch...
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Krungthai Zmico Securities Company Limited (địa chỉ: 16 Floor, Liberty Square Building, 287 Silom Road, Bangrak, Bangkok, Thailand), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 552/QĐ-XPVPHC, số tiền 120 triệu đồng vì không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Trước đó, ngày 27/4/2021, Krungthai Zmico Securities Securities Company Limited mua 70.900 cổ phiếu của Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải cảng Hải Phòng (mã chứng khoán: TUG), dẫn đến khối lượng nắm giữ sau giao dịch tăng từ 75.400 cổ phiếu (2,79%) lên 146.300 cổ phiếu (5,4185%), trở thành cổ đông lớn của TUG, tuy nhiên không công bố thông tin với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc trở thành cổ đông lớn.

* Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hồng Hoàng (địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP Hồ Chí Minh), bị phạt hành chính theo Quyết định số 216/QĐ-XPVPHC, số tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hồng Hoàng công bố thông tin không đúng thời hạn đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với: Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020.

* Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang (địa chỉ: số 390 đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 557/QĐ-XPVPHC, số tiền 150 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch.

Theo đó, Công ty cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang công bố thông tin sai lệch đối với số liệu các chỉ tiêu dự phòng đầu tư tài chính dài hạn, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, chi phí tài chính, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tại Báo cáo tài chính năm 2020, năm 2021, cụ thể:

Công ty thực hiện trích lập dự phòng đầu tư tài chính có sự khác biệt với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, dẫn đến: tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, nếu Công ty trích lập dự phòng theo quy định, trên Bảng Cân đối kế toán tại ngày 1/1/2020 và 31/12/2020, chỉ tiêu “Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn” sẽ tăng lên và chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” sẽ giảm đi cùng số tiền 27,8 tỷ đồng.

Trên Báo cáo kết quả kinh doanh, chỉ tiêu “Chi phí tài chính”năm 2019 sẽ tăng lên 2 tỷ đồng và chỉ tiêu “Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế” sẽ giảm đi số tiền tương ứng; tại BCTC kiểm toán năm 2021, nếu Công ty trích lập dự phòng khoản “Đầu tư tài chính dài hạn” theo quy định thì tại ngày 31/12/2021, khoản mục Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn sẽ giảm và khoản mục Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ tăng cùng số tiền 11,5 tỷ đồng (tại ngày 1/1/2021 tăng, giảm tương ứng 27,8 tỷ đồng).

Trên Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, số liệu năm nay của khoản mục Chi phí tài chính giảm và khoản mục Lợi nhuận trước thuế tăng số tiền tương ứng là 39,3 tỷ đồng.

* Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (địa chỉ: Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang), bị phạt hành chính theo Quyết định số 554/QĐ-XPVPHC, như sau:

- Phạt tiền 100 triệu đồng vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (IDS) và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với: Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2021, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (IDS) và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

- Phạt tiền 150 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch.

Theo đó, Công ty đã công bố thông tin sai lệch đối với Báo cáo tài chính năm 2020, cụ thể: Công ty đã công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 vào ngày 27/4/2022.

Qua xem xét cho thấy, Công ty chưa ghi nhận số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế tính đến ngày 31/12/2020 với số tiền 8,04 tỷ đồng, đồng thời toàn bộ chi phí khấu hao tài sản cố định với giá trị 20 tỷ đồng đang được ghi nhận trên tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang mà không phân bổ vào chi phí năm 2020 là chưa phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, ảnh hưởng đến các chỉ tiêu chi phí, hàng tồn lợi nhuận trên báo cáo tài chính.

Nếu Công ty ghi nhận đầy đủ các khoản chi phí trên, chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty sẽ giảm đi 35,9 tỷ đồng, một số chỉ tiêu tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cũng sẽ thay đổi.

Cùng hình thức xử phạt bằng tiền, Công ty buộc phải cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch.

Tổng số tiền Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường phải nộp phạt là 250 triệu đồng.