Về việc bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy

NDO -

Theo phản ánh, trong thời gian gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến một số nội dung tố cáo việc bổ nhiệm giám đốc và phó giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ chưa bảo đảm tiêu chuẩn quy định. 

Từ nguồn vốn xã hội hóa, nhiều trang thiết bị y tế hiện đại đã được TTYT huyện Thanh Thủy đầu tư góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
Từ nguồn vốn xã hội hóa, nhiều trang thiết bị y tế hiện đại đã được TTYT huyện Thanh Thủy đầu tư góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Cụ thể nội dung đơn nêu rõ, ông Lê Đình Thanh Sơn được Sở Y tế Phú Thọ bổ nhiệm làm Giám đốc TTYT huyện Thanh Thủy khi chưa có bằng trung cấp lý luận chính trị theo quy định đối với chức danh này. Sau khi được bổ nhiệm, ông Sơn nâng đỡ và bổ nhiệm cấp dưới làm Phó Giám đốc TTYT huyện Thanh Thủy khi chưa đủ điều kiện là ông Nguyễn Long An.

Ngoài ra, trong công tác chỉ đạo, điều hành, lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định của Nhà nước. Cụ thể, từ năm 2017 đến 2019 đã biến hóa hồ sơ để vay vốn ngân hàng hàng chục tỷ đồng nhằm phát triển “thần tốc” Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Thủy từ 150 lên 500 giường bệnh, nhưng chỉ có 87 bác sĩ nên không đủ nhân lực theo quy định đề ra...

Để tìm hiểu những nội dung trong đơn tố cáo, ngày 20-7, phóng viên Nhân Dân điện tử đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế Phú Thọ về những thông tin đang được dư luận trên địa bàn tỉnh Phú Thọ quan tâm

Theo ông Minh, ông Lê Đình Thanh Sơn, sinh ngày 17-10-1981 được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy từ ngày 1-10-2016. Tại thời điểm bổ nhiệm, ông Sơn 35 tuổi và đang theo học lớp trung cấp lý luận chính trị (có Quyết định cử đi học, giấy báo nhập học của cơ sở đào tạo trong hồ sơ bổ nhiệm). Đến thời điểm 1-6-2017 đã được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

Còn đối với ông Nguyễn Long An, sinh ngày 5-9-1987 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc TTYT huyện Thanh Thủy từ ngày 1-1-2020. Tại thời điểm bổ nhiệm, ông Nguyễn Long An 33 tuổi và đang theo học lớp trung cấp lý luận chính trị (có Quyết định cử đi học, giấy báo nhập học của cơ sở đào tạo trong hồ sơ bổ nhiệm).

Ông Minh khẳng định, việc bổ nhiệm trong ông Sơn, ông An trong thời gian đang đi học và chưa được cấp bằng về lý luận chính trị được vận dụng theo Chỉ thị số 28 /CT-TTg ngày 18-9-2018 của Thủ tướng về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức,viên chức.

Ngoài ra, việc bổ nhiệm cũng tuân thủ theo yêu cầu tiêu chuẩn lý luận chính trị được quy định tại Quy định số 08-QĐi/TU ngày 19-4-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ về việc bổ nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương ở cấp tỉnh, cấp huyện; giới thiệu ứng cử bầu giữ chức danh cấp trưởng, cấp phó các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện và cán bộ chủ cốt cấp xã có quy định.

Theo đó, bằng lý luận chính trị yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên, không áp dụng đối với cán bộ được tuyển dụng theo chế độ thu hút của tỉnh, cán bộ khoa học trẻ; chậm nhất sau ba năm bổ nhiệm phải hoàn thiện tiêu chuẩn về lý luận chính trị.

Như vậy, ông Lê Đình Thanh Sơn và ông Nguyễn Long An đều có trình độ Thạc sĩ Y học và có tuổi đời dưới 35 tuổi tại thời điểm bổ nhiệm, là những nhà khoa học trẻ, có năng lực, có triển vọng phát triển cần được đào tạo, bồi dưỡng.

Liên quan đến nội dung phản ánh vay vốn ngân hàng nhằm phát triển “thần tốc” Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Thủy từ 150 lên 500 giường bệnh, ông Minh cho biết thêm, ngày 2-10-2019 Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ có ban hành thông báo số 39/TB -VHXH kết quả giám sát tình hình thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay. Trong thông báo có nêu việc giám sát kết quả thực hiện hoạt động xã hội hóa trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đên nay tại TTYT huyện Thanh Thủy.

Theo thông báo chi tiết kết quả giám sát, TTYT Thanh Thủy có quy mô 400 giường bệnh, trong đó có 300 giường bệnh xã hội hóa, với 259 cán bộ, viên chức, người lao động.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa, trung tâm đã thu hút các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất khang trang, máy móc thiết bị hiện đại, đào tạo được đội ngũ chuyên môn để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh chất lượng cao ngay tại địa phương. Trung tâm đầu tư xây dựng tòa nhà điều trị bảy tầng được đưa vào sử dụng đầu năm 2019, trị giá 96,8 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa theo hình thức liên doanh, liên kết, bên cạnh đó, mua sắm trang thiết bị từ nguồn xã hội hóa là 33,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Trung tâm đã triển khai các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu; mời các chuyên gia trung ương về khám chữa bệnh, phẫu thuật.  qua đó, số lượt người đến khám, chữa bệnh tăng theo từng năm, từ 38.722 lượt người năm 2018 lên 79.142 lượt người năm 2019. Số bệnh nhân điều trị nội trú tăng từ 8.147 lượt lên 19.417 lượt bệnh nhân năm 2019.

“Có thể nói, việc xã hội hóa ở TTYT Thanh Thủy hoàn toàn được kiểm tra giám sát thường xuyên không có tình trạng trục lợi như một số thông tin sai sự thật vừa qua”, ông Minh cho biết thêm.