Kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng

Chủ Nhật, 30-05-2021, 02:13

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 772/QÐ-TTg kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là Chủ tịch Hội đồng thay nguyên Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng. Theo Quyết định số 1526/QÐ-TTg ngày 7-10-2020 của Thủ tướng Chính phủ, thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng gồm đại diện một số bộ, ngành hữu quan, Ủy viên phản biện là tổ chức tư vấn hoặc chuyên gia về quy hoạch, am hiểu về điều kiện của vùng do Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, lựa chọn. Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định là Bộ Kế hoạch và Ðầu tư. Hội đồng sẽ tự giải thể sau khi quy hoạch vùng được Thủ tướng phê duyệt.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 777/QÐ-TTg kiện toàn Hội đồng thẩm định 5 quy hoạch ngành giao thông vận tải thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quyết định, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là Chủ tịch Hội đồng thay nguyên Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng. 5 quy hoạch ngành gồm: mạng lưới đường bộ; kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc; tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam; mạng lưới đường sắt.

PV