Người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng nhiều tiện ích khi sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để khám, chữa bệnh. (Ảnh: Tâm Trung)

Ứng dụng VssID - hiệu quả trong công tác ngăn chặn trục lợi quỹ

Tính đến ngày 31/7, cả nước đã có hơn 26,3 triệu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân được đăng ký, phê duyệt (dùng để đăng nhập sử dụng ứng dụng VssID). Trong đó, có 737.807 người với 1.354.110 lượt sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Hội nghị cung cấp thông tin chuyên đề về chính sách bảo hiểm y tế.

Hơn 1,2 triệu lượt sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để khám, chữa bệnh

Đến hết tháng 6/2022, cả nước có hơn 26,2 triệu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân được đăng ký, phê duyệt dùng để đăng nhập sử dụng ứng dụng VssID. Trong đó, gần 674 nghìn người với hơn 1,2 triệu lượt sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để khám, chữa bệnh.

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Việt Nam.

Ứng dụng VssID vinh dự nhận giải thưởng tại Hội nghị ASSA lần thứ 38

Bảo hiểm xã hội Việt Nam được nhận Giải thưởng với hạng mục “Công nghệ thông tin” về “Triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số - Tạo điều kiện cho người tham gia tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách thuận lợi, dễ dàng và nhanh chóng”.