Ứng dụng công nghệ trong quản lý đất đai

Dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi) đang được lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh chưa thể chế hóa đầy đủ định hướng của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng; trong đó, có nội dung quy định về việc ban hành bảng giá đất. Bởi, trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất hiện nay theo quy định là định kỳ 5 năm/lần đang rối, nhiều công đoạn, công việc rất chi tiết, phức tạp, mất nhiều thời gian.
0:00 / 0:00
0:00

Do vậy, nếu quy định xây dựng bảng giá đất hằng năm phải có cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đất ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cập nhật theo thời gian thực, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư bảo đảm liên thông, thống nhất với cơ sở dữ liệu lớn của quốc gia và phải sửa đổi đồng bộ quy định pháp luật, trước hết là Luật Thuế. Bên cạnh đó, cần chế tài để người dân tự giác khai đúng giá mua bán, chuyển nhượng nhà đất. Tuy nhiên, hiện nay, với trình độ, năng lực của bộ máy nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và yêu cầu về khối lượng công việc đồ sộ để xây dựng bảng giá đất định kỳ 5 năm/lần cho thấy, chưa thể thực hiện xây dựng bảng giá đất định kỳ hằng năm.

Bộ Tài nguyên và Môi trường dù đã lập được bản đồ giá đất cho hàng triệu thửa đất nhưng cơ sở dữ liệu đầu vào (bao gồm cả dữ liệu thuế) vẫn chưa bảo đảm tính chính xác và cập nhật kịp thời theo thời gian thực. Nếu quy định xây dựng bảng giá đất hằng năm, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện suốt năm bận rộn, loay hoay xây dựng bảng giá sẽ khó làm tròn nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai. Vì vậy, không ban hành bảng giá đất hằng năm mà nên ban hành bảng giá đất định kỳ ba năm (hoặc hai năm)/lần để phù hợp thực tiễn trình độ, năng lực của bộ máy hành chính, trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm quản lý hiện nay.

Thực tế cũng cho thấy, chỉ khi nào các đơn vị quản lý xây dựng được cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đất ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào xây dựng, cập nhật, quản lý dữ liệu như nêu trên thì lúc đó, Nhà nước mới xây dựng được bản đồ giá đất đến từng thửa đất theo vùng giá trị. Lúc này, AI, ChatGPT… sẽ làm thay con người để thực hiện khối lượng đồ sộ công việc khảo sát, so sánh, đối chiếu các số liệu chỉ trong tích tắc. Nhà nước cũng có thể biết rõ ngay chỉ số giá đất trung bình tại một khu vực bất kỳ được xác định bằng bình quân của các mức giá giao dịch thực tế của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng trên thị trường, thông qua thống kê tại một khu vực và trong một khoảng thời gian nhất định. Như vậy, Nhà nước hoàn toàn có thể kiểm soát được giá bất động sản, giá đất để xây dựng cơ chế chính sách hoặc có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả ■