Đề thi, đáp án môn Toán thi lớp 10 Hà Nội

Thứ Tư, 22-06-2022, 14:00
Thí sinh tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội Ảnh: THÀNH ĐẠT

Đề thi chính thức và đáp án môn Toán, kỳ thi váo lớp 10 THPT của Hà Nội năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố.

Đề thi, đáp án môn Toán thi lớp 10 Hà Nội -0
 
Đề thi, đáp án môn Toán thi lớp 10 Hà Nội -1
 
Đề thi, đáp án môn Toán thi lớp 10 Hà Nội -2
 
Đề thi, đáp án môn Toán thi lớp 10 Hà Nội -3