Đề thi, đáp án môn Tiếng Anh thi lớp 10 của Hà Nội

Thứ Tư, 22-06-2022, 14:05
Ảnh: THÀNH ĐẠT

Đề thi chính thức, đáp án môn Tiếng Anh của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố.

Đề thi, đáp án môn Tiếng Anh thi lớp 10 của Hà Nội -0
 
Đề thi, đáp án môn Tiếng Anh thi lớp 10 của Hà Nội -1
 
Đề thi, đáp án môn Tiếng Anh thi lớp 10 của Hà Nội -2
 
Đề thi, đáp án môn Tiếng Anh thi lớp 10 của Hà Nội -3
 
Đề thi, đáp án môn Tiếng Anh thi lớp 10 của Hà Nội -4