Tuyên dương 50 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

NDO -

Sáng 29-8, tại Hà Nội, Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức Diễn đàn Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp T.Ư góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ V – năm 2020.

Đại diện T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư trao Bằng khen tặng các thanh niên làm theo lời Bác tại buổi lễ.
Đại diện T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư trao Bằng khen tặng các thanh niên làm theo lời Bác tại buổi lễ.

Diễn đàn Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp T.Ư góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 có sự tham gia của 32 tham luận với mục tiêu tiếp tục làm rõ những nội dung của dự thảo, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Khối trong đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

Các tham luận tập trung vào hai nội dung chính: tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. 

Theo các tham luận, nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh được tăng cường, đạt nhiều kết quả quan trọng; vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được nâng cao cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; vai trò của Đoàn trong xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp được phát huy mạnh mẽ, sâu rộng.

Qua đó, hiệu quả sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp được nâng cao, việc làm bảo đảm, đời sống người lao động không ngừng được cải thiện. Công tác tái cơ cấu, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, ngân hàng đạt nhiều chuyển biến rõ rệt, có mũi nhọn cụ thể.

Ngoài ra, các chỉ số năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hội nhập kinh tế quốc tế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, kết hợp bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia... đều có bước tiến mới. 

Diễn đàn đã đề ra một số giải pháp, phương hướng cụ thể của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư nhiệm kỳ 2020-2025, đáng chú ý có công tác tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng gắn với phát huy thanh niên; đẩy mạnh tái cơ cấu, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp...

Dịp này, Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư đã tuyên dương 50 điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2018-2020. Đây đều là những gương sáng của tuổi trẻ Khối trong tu dưỡng, rèn luyện, luôn hăng hái, ra sức cống hiến trí tuệ, nhiệt huyết, sức trẻ cho doanh nghiệp, cộng đồng.