Người dân và lực lượng chức năng tham gia tuần rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát, Lào Cai. (Ảnh minh họa: Quốc Hồng)

Danh mục vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn tại 29 địa bàn có thể nghỉ hưu sớm

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư về Danh mục vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn làm cơ sở xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường. Các quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 1/1/2021.