Tuần từ 24 đến 28/6, có 43 doanh nghiệp chốt trả cổ tức

NDO - Trên 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM, có 43 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông, các ngày trong tuần từ 24 đến 28/6.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

* Ngày 31/7/2024, CTCP Giống cây trồng Miền Nam (HOSE: SSC) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 2,000 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/7/2024.

* Ngày 6/8/2024, CTCP Cầu Đuống (UPCoM: CDG) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 950 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/7/2024.

* Ngày 10/7/2024, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/7/2024.

* CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang (HOSE: SKG) trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 CP được nhận 5 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/7/2024.

* Ngày 1/8/2024, Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (UPCoM: TED) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/7/2024.

* Ngày 22/7/2024, CTCP Thủy điện Hương Sơn (UPCoM: GSM) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/7/2024.

* Ngày 22/7/2024, CTCP Cấp thoát nước Phú Yên (UPCoM: PWS) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 750 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/7/2024.

* Ngày 15/7/2024, CTCP Cấp thoát nước-Công trình Đô thị Hậu Giang (UPCoM: HGW) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 244 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/7/2024.

* CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (HOSE: VPG) trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 CP được nhận 5 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/7/2024.

* Ngày 23/7/2024, CTCP Bao bì Hoàng Thạch (UPCoM: BBH) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/7/2024.

* Ngày 19/7/2024, CTCP Nhựa Hà Nội (HOSE: NHH) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6/2024.

* Ngày 19/7/2024, CTCP DAP - VINACHEM (UPCoM: DDV) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6/2024.

* Ngày 9/8/2024, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (UPCoM: VGT) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6/2024.

* Ngày 15/7/2024, CTCP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (UPCoM: PTP) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 650 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6/2024.

* Ngày 25/7/2024, CTCP Dệt may Huế (UPCoM: HDM) trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6/2024.

* Ngày 26/7/2024, Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (HOSE: HTG) trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6/2024.

* Ngày 12/7/2024, CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL (UPCoM: TDS) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 7.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6/2024.

* Ngày 10/7/2024, CTCP Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (HOSE: TYA) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 250 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6/2024.

* Ngày 30/9/2024, CTCP Đầu tư Cầu đường CII (HOSE: LGC) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6/2024.

* CTCP Xây dựng DIC Holdings (HOSE: DC4) trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6/2024.

* CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam (HNX: PVG) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:9,589042 (người sở hữu 100 CP được nhận 9,589042 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6/2024.

* CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (HOSE: VDP) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 100 CP được nhận 20 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6/2024.

* Ngày 15/7/2024, CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh (UPCoM: CMD) trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6/2024.

* Ngày 26/7/2024, Tổng công ty cổ phần Phong Phú (UPCoM: PPH) trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6/2024.

* Ngày 5/7/2024, CTCP Cảng Đoạn Xá (HNX: DXP) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/6/2024.

* Ngày 24/7/2024, CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu (HNX: SJ1) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/6/2024.

* Ngày 8/7/2024, CTCP Tập đoàn Pan (HOSE: PAN) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/6/2024.

* CTCP Bột giặt Lix (HOSE: LIX) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 (người sở hữu 1 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/6/2024.

* CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin (HNX: TC6) hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin thành cổ phiếu của công ty hợp nhất là Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Cọc Sáu – TKV, tỷ lệ 1:1 (người sở hữu 1 CP phổ thông Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin được nhận 1 CP phổ thông công ty hợp nhất là Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Cọc Sáu – TKV), ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/6/2024.

* CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin (HNX: TDN) hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin thành cổ phiếu của công ty hợp nhất là Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Cọc Sáu - TKV, tỷ lệ 1:1 (người sở hữu 1 CP phổ thông Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin được nhận 1 CP phổ thông công ty hợp nhất là Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Cọc Sáu – TKV), ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/6/2024.

* Ngày 9/7/2024, CTCP Phát triển Hàng hải (HNX: VMS) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.140 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/6/2024.

* CTCP Thực phẩm Bích Chi (HNX: BCF) trả cổ tức đợt 3/2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 CP được nhận 5 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/6/2024.

* Ngày 11/7/2024, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (HOSE: DCM) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/6/2024.

* Ngày 16/7/2024, CTCP Cấp nước Thanh Hóa (UPCoM: THN) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.009 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/6/2024.

* Ngày 8/7/2024, CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (UPCoM: SKV) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 3.010 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/6/2024.

* Ngày 10/7/2024, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (HNX: MVB) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/6/2024.

* Ngày 15/7/2024, CTCP Hóa chất Việt Trì (HNX: HVT) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/6/2024.

* Ngày 5/7/2024, CTCP Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/6/2024.

* CTCP Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG) trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/6/2024.

* Ngày 23/7/2024, CTCP Chứng khoán Phú Hưng (UPCoM: PHS) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/6/2024.

* Ngày 24/7/2024, CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (HOSE: NSC) trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 CP được nhận 5 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/6/2024.

* CTCP Đầu tư BKG Việt Nam (HOSE: BKG) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/6/2024.

* Ngày 10/7/2024, CTCP Gỗ An Cường (HOSE: ACG) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/6/2024.