40 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 17 đến 21/6

NDO - Các ngày trong tuần từ 17 đến 21/6, trên 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM, có 40 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông,
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

* CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu (CP), tỷ lệ 1000:115 (người sở hữu 1.000 CP được nhận 115 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/6/2024.

* Ngày 16/7/2024, Tổng công ty Việt Thắng - CTCP (HOSE: TVT) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/6/2024.

* Ngày 4/7/2024, CTCP Lưới thép Bình Tây (UPCoM: VDT) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/6/2024.

* Ngày 30/8/2024, CTCP EVN Quốc tế (UPCoM: EIC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/6/2024.

* CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 CP được nhận 15 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/6/2024.

* Ngày 4/7/2024, CTCP Tập đoàn Đầu tư Din Capital (HNX: PDB) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/6/2024.

* Ngày 5/7/2024, CTCP Tư vấn và Dịch vụ Viettel (UPCoM: VTK) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/6/2024.

* Ngày 10/7/2024, CTCP Khoáng sản Á Châu (HNX: AMC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/6/2024.

* Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 (1 CP là 1 quyền, 1 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/6/2024.

* Ngày 3/7/2024, CTCP Bột giặt Lix (HOSE: LIX) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/6/2024.

* Ngày 11/7/2024, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (HOSE: TPB) trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/6/2024.

* Ngày 1/7/2024, CTCP Bia Hà Nội-Hải Phòng (UPCoM: BHP) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 250 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/6/2024.

* Ngày 23/7/2024, CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin (HNX: HLC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6/2024.

* CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (UPCoM: APF) trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6/2024.

* CTCP Dược phẩm Tipharco (HNX: DTG) trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 CP được nhận 15 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6/2024.

* Ngày 25/7/2024, CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (HOSE: TCL) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.,326 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6/2024.

* Ngày 11/7/2024, CTCP Thủy điện Thác Bà (HOSE: TBC) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6/2024.

* Ngày 28/6/2024, CTCP Vicostone (HNX: VCS) trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6/2024.

* CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) (HOSE: DBD) trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 (người sở hữu 100 CP được nhận 25 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6/2024.

* Ngày 5/7/2024, CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II (UPCoM: HEC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 4.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6/2024.

* Ngày 28/6/2024, CTCP VINACAP Kim Long (UPCoM: VTE) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 68 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6/2024.

* Ngày 25/7/2024, CTCP Du lịch và Thương mại - Vinacomin (UPCoM: DLT) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6/2024.

* Ngày 28/6/2024, Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP (UPCoM: VOC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6/2024.

* Ngày 4/7/2024, CTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa (UPCoM: SKN) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 346 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6/2024.

* Ngày 19/7/2024, CTCP Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi (UPCoM: DNH) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 450 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/6/2024.

* Ngày 5/7/2024, CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp (UPCoM: DOP) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/6/2024.

* Ngày 3/7/2024, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/6/2024.

* CTCP Chứng khoán Bảo Minh (UPCoM: BMS) trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/6/2024.

* Ngày 4/7/2024, CTCP Traphaco (HOSE: TRA) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/6/2024.

* Ngày 28/6/2024, CTCP Chế biến gỗ Thuận An (HOSE: GTA) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 550 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/6/2024.

* Ngày 15/8/2024, CTCP Than Núi Béo - Vinacomin (HNX: NBC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/6/2024.

* Ngày 11/7/2024, CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (HOSE: THG) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/6/2024.

* Ngày 10/10/2024, CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (HOSE: THG) trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/6/2024.

* CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (HOSE: THG) trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:13 (người sở hữu 100 CP được nhận 13 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/6/2024.

* Ngày 1/7/2024, CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (UPCoM: PTX) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/6/2024.

* Ngày 28/6/2024, CTCP Cấp thoát nước Lạng Sơn (UPCoM: NLS) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/6/2024.

* Ngày 1/7/2024, CTCP Cấp nước Quảng Bình (UPCoM: NQB) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 350 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/6/2024.

* CTCP Petro Times (HNX: PPT) trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/6/2024.

* Ngày 2/7/2024, CTCP Nước sạch Thái Bình (UPCoM: TBW) trả cổ tức bằng tiền, 190 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/6/2024.

* Ngày 2/7/2024, CTCP Nước sạch Thái Bình (UPCoM: TBW) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.190 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/6/2024.