Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ 27 đến 31/5

NDO - Trên 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM, có 43 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, các ngày trong tuần từ 27 đến 31/5.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

* Ngày 20/6/2024, CTCP Bia Hà Nội-Kim Bài (UPCoM: BHK) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 900 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 31/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/6/2024.

* Ngày 19/9/2024, CTCP Cấp nước Trà Nóc-Ô Môn (UPCoM: TOW) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2024.

* Ngày 14/6/2024, CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (HNX: NTP) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2024.

* Ngày 10/6/2024, CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam (HNX: PGS) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2024.

* Ngày 12/6/2024, CTCP Thương mại Hóc Môn (HNX: HTC) trả cổ tức đợt 4/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2024.

* Ngày 14/6/2024, CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (HNX: SED) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2024.

* Ngày 17/6/2024, CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin (HNX: TMB) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2024.

* Ngày 19/6/2024, CTCP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (UPCoM: VNX) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 15.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2024.

* Ngày 14/6/2024, CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển (HOSE: VAF) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2024.

* Ngày 17/6/2024, CTCP Cấp nước Trung An (UPCoM: TAW) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.050 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2024.

* Ngày 28/6/2024, Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (HNX: DTK) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2024.

* Ngày 24/10/2024, CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (UPCoM: CTW) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 660 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2024.

* Ngày 7/6/2024, CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang (UPCoM: KGM) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 375 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2024.

* Ngày 17/6/2024, CTCP Cấp thoát nước Gia Lai (UPCoM: GLW) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2024.

* Ngày 20/6/2024, CTCP SIVICO (UPCoM: SIV) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 31/5/2024.

* Ngày 2/10/2024, CTCP Cao-su Bà Rịa (UPCoM: BRR) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5/2024.

* Ngày 28/6/2024, CTCP Môi trường Nam Định (UPCoM: MND) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 750 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5/2024.

* Ngày 28/6/2024, CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 499 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5/2024.

* Ngày 24/6/2024, CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc (UPCoM: NVP) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 220 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5/2024.

* Ngày 20/6/2024, CTCP Bia Sài Gòn-Bạc Liêu (UPCoM: SBL) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5/2024.

* Ngày 10/6/2024, CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (UPCoM: CCV) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 3.137 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5/2024.

* Ngày 10/6/2024, Tổng công ty May 10 - CTCP (UPCoM: M10) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5/2024.

* Ngày 14/6/2024, CTCP Khử trùng Việt Nam (HOSE: VFG) trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5/2024.

* Ngày 14/6/2024, CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin (HNX: TVD) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5/2024.

* Ngày 17/6/2024, CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc (UPCoM: DTB) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.072.71 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5/2024.

* Ngày 20/6/2024, CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (UPCoM: DTP) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5/2024.

* Ngày 14/6/2024, CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội (UPCoM: HSP) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.140 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/5/2024.

* Ngày 10/6/2024, CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket (UPCoM: CMN) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/5/2024.

* Ngày 20/6/2024, CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long (UPCoM: HLB) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 9.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/5/2024.

* Ngày 12/6/2024, CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (HNX: MCF) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/5/2024.

* Ngày 19/6/2024, CTCP Thủy điện Định Bình (UPCoM: TDB) trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/5/2024.

* Ngày 19/6/2024, CTCP Thủy điện Định Bình (UPCoM: TDB) trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/5/2024.

* Ngày 21/6/2024, CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (UPCoM: TTN) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/5/2024.

* Ngày 24/6/2024, CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (UPCoM: VLB) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/5/2024.

* Ngày 20/6/2024, Tổng công ty May Hưng Yên - CTCP (UPCoM: HUG) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/5/2024.

* Ngày 14/6/2024, CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại (UPCoM: VXT) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 650 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/5/2024.

* Ngày 7/6/2024, CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HOSE: HTI) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/5/2024.

* Ngày 17/6/2024, CTCP Than Mông Dương - Vinacomin (HNX: MDC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/5/2024.

* Ngày 10/6/2024, CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (HNX: DAD) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/5/2024.

* Ngày 28/6/2024, CTCP Xây dựng Số 12 (HNX: V12) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/5/2024.

* Ngày 28/6/2024, CTCP Than Hà Tu - Vinacomin (HNX: THT) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/5/2024.

* Ngày 28/6/2024, CTCP Bao bì Biên Hòa (HOSE: SVI) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/5/2024.

* Ngày 17/6/2024, CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (HNX: PMC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 4.100 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/5/2024.