Từ tháng 12, không khí lạnh sẽ gia tăng về cường độ và tần suất

NDO - Dự báo từ cuối tháng 11 khả năng xuất hiện khoảng 1-2 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực phía nam nước ta. Ngoài ra, sang tháng 12, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn, gia tăng về cường độ và tần suất.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C; các khu vực còn lại nhiệt độ trung bình ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa trong thời kỳ này có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm trên phạm vi cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ tổng lượng mưa cao hơn từ 10-30mm, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ cao hơn từ 30-50mm.

Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ và Nam Bộ có tổng lượng mưa cao hơn từ 50-100mm. Các khu vực còn lại bao gồm Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có tổng lượng mưa cao hơn từ 100-150mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cảnh báo, khả năng xuất hiện khoảng 1 hoặc 2 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, tập trung chủ yếu trong giai đoạn cuối tháng 11, đầu tháng 12/2022 và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực phía nam nước ta.

Ngoài ra, sang tháng 12, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn, gia tăng về cường độ và tần suất.