Triển lãm “Hà Nội - Đất trăm nghề”

Nhằm tôn vinh các làng nghề phố nghề trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Mới đây, Bảo tàng Hà Nội đã tổ chức triễn lãm với chủ đề “Hà Nội - Đất trăm nghề”.