Tin mới nhận

Thứ Năm, 06-08-2020, 21:06

Báo cáo kết quả xử lý vi phạm hai dự án cống hóa mương trước ngày 20-8

Liên quan việc xử lý vi phạm tại dự án cống hóa mương thoát nước Phan Kế Bính, quận Ba Đình và mương thoát nước Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND hai quận: Ba Đình, Cầu Giấy khẩn trương xử lý dứt điểm các vi phạm (đối với các nội dung còn chưa thực hiện xong) tại hai dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và mương Nghĩa Đô theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố và các nội dung kết luận thanh tra. Các đơn vị phải gửi báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra thành phố để tổng hợp trước ngày 15-8-2020. Thanh tra thành phố đôn đốc các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện; chủ trì cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, lý do chưa hoàn thành, chưa xử lý dứt điểm; thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết (đối với các nội dung chưa thực hiện xong của các đơn vị); tham mưu, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; báo cáo UBND thành phố trước ngày 20-8-2020. 

Sớm thí điểm lắp đặt cân kiểm tra tải trọng xe tự động

UBND thành phố Hà Nội vừa có yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn các quận, huyện, thị xã; kiểm tra, xử lý, giải tỏa các bến, bãi bốc xếp hàng hóa, mỏ khai thác vật liệu, điểm tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng không phép và các doanh nghiệp vận tải chở hàng quá tải trọng theo quy định. UBND thành phố giao các đơn vị thí điểm lắp đặt một số cân kiểm tra tải trọng xe tự động trên một số tuyến đường trọng điểm có nhiều xe quá khổ, quá tải hoạt động, để kiểm soát và xử lý những phương tiện vi phạm.