Quy mô niêm yết trái phiếu Chính phủ năm 2020 đạt hơn 1,35 triệu tỷ đồng

Quy mô niêm yết trái phiếu Chính phủ năm 2020 đạt hơn 1,35 triệu tỷ đồng

Sở GDCK Hà Nội cho biết, năm 2020 quy mô và thanh khoản trên thị trường TPCP tiếp tục tăng trưởng, theo đó giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 10.270 tỷ đồng/phiên, tăng 13,73% so với năm 2019. Quy mô niêm yết trái phiếu Chính phủ tính đến ngày 31-12-2020 đạt hơn 1,35 triệu tỷ đồng, tăng 17,39% so với năm 2019.

Lãi suất tiếp tục giảm, vẫn có hơn 12 nghìn tỷ đồng “đổ” vào TPCP

Lãi suất tiếp tục giảm, vẫn có hơn 12 nghìn tỷ đồng “đổ” vào TPCP

Ngày 23-12, HNX tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 9.000 tỷ đồng trong phiên thầu chính tại các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm. Kết quả phiên thầu chính đã huy động được 8.613, 5 tỷ đồng với lãi suất giảm tại tất cả các kỳ hạn.

Một phiên đấu thầu TPCP.

Lãi suất giảm, nhà đầu tư vẫn mua hết 8.000 tỷ đồng TPCP gọi thầu

Ngày 16-12, Sở GDCK Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động thành công 8.000 tỷ đồng với lãi suất giảm tại tất cả các kỳ hạn.

Một phiên đấu thầu TPCP điện tử.

TPCP hút thêm 5.407 tỷ đồng

Sở GDCK Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 11-11 với tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 5.407 tỷ đồng, lãi suất tăng tại kỳ hạn 10, 15 năm, giảm tại kỳ hạn 30 năm.

Huy động 4.870 tỷ đồng TPCP

Huy động 4.870 tỷ đồng TPCP

Ngày 28-10, HNX tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7, 15, 20 và 30 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 4.870 tỷ đồng, lãi suất giảm tại kỳ hạn 7 năm, tăng tại kỳ hạn 15 năm, giữ nguyên tại kỳ hạn 20 và 30 năm.

Huy động 22,8 nghìn tỷ đồng TPCP trong tháng 8

Huy động 22,8 nghìn tỷ đồng TPCP trong tháng 8

Sở GDCK Hà Nội cho biết, tháng 8, HNX đã tổ chức 16 đợt đấu thầu, huy động được tổng cộng 22.850 tỷ đồng trái phiếu, giảm 61% so với tháng trước. Trong đó 100% trái phiếu huy động được do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tỷ lệ trúng thầu thành công tháng 8 đạt 76,1%, khối lượng đặt thầu gấp 2 lần khối lượng gọi thầu.