Phát triển bền vững thị trường trái phiếu

NDO -

Hoàn thiện hạ tầng Công nghệ thông tin hệ thống giao dịch trái phiếu chính phủ (TPCP); đưa chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) vào vận hành chính thức; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc tổ chức hoạt động giao dịch TPDN phát hành riêng lẻ...

Ông Nguyễn Anh Phong. (Ảnh: HNX)
Ông Nguyễn Anh Phong. (Ảnh: HNX)

Đây là những mục tiêu được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đặt ra trong năm 2021 để phát triển bền vững thị trường giao dịch trái phiếu, ông Nguyễn Anh Phong, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành HNX chia sẻ.

Hỗ trợ hiệu quả cho nền kinh tế

Đánh giá về thị trường TPCP, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành HNX nhận định, thị trường TPCP đã có sự hỗ trợ hiệu quả cho Chính phủ cũng như giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư an toàn cho các nhà đầu tư, điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn trong năm 2020.

Cụ thể, về huy động vốn qua kênh phát hành trái phiếu, giá trị trái phiếu chính phủ huy động được qua đấu thầu đạt hơn 323 nghìn tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2019. Trong đó, Trái phiếu Kho bạc là hơn 299,8 nghìn tỷ đồng, tăng 51% so với cả năm 2019, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được hơn 18,8 nghìn tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội huy động được hơn 4,3 nghìn tỷ đồng.

Đặc biệt lãi suất phát hành giảm trên tất cả các kỳ hạn, giúp tiết kiệm chi phí sử dụng vốn rất lớn cho Chính phủ. Đáng chú ý, kỳ hạn bình quân trái phiếu phát hành qua đấu thầu đạt 13,25 năm, đem lại sự chủ động và ổn định trong hoạt động đầu tư phát triển các dự án trọng điểm và dài hạn của Chính phủ.

Đối với thị trường TPDN, hành lang pháp lý đã dần được bổ sung và hoàn thiện, Nghị định 81 được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1-9-2020 với những sửa đổi cơ bản về điều kiện phát hành, giới hạn quy mô phát hành riêng lẻ phù hợp với quy mô vốn của doanh nghiệp,…

Từ thời điểm Nghị định 81 có hiệu lực, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp có một số biến động khá mạnh cả về quy mô phát hành, kỳ hạn phát hành và cơ cấu phát hành.

Về quy mô phát hành, do quy định chặt chẽ hơn về điều kiện phát hành, tình hình phát hành TPDN đã có xu hướng giảm mạnh. Về kỳ hạn phát hành, cho thấy doanh nghiệp có xu hướng tập trung vào các kỳ hạn trung và dài hạn so với việc phát hành nhiều tại kỳ hạn ngắn như trước đó.

Về cơ cấu phát hành, có sự thay đổi về tỷ trọng phát hành giữa các nhóm doanh nghiệp. Cụ thể nhóm có tỷ trọng phát hành TPDN lớn nhất dịch chuyển từ các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bất động sản sang khối doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tổ chức tín dụng trong tháng 9 và tháng 10 năm 2020.

Như vậy, với các quy định theo hướng nâng cao tiêu chuẩn, điều kiện phát hành, Nghị định 81 đã góp phần giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp phát hành cũng như nhà đầu tư mua trái phiếu - ông Nguyễn Anh Phong nhận định.

Tăng cường tính công khai, minh bạch

Đối với thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp, năm 2021 HNX đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện nghiệp vụ đấu thầu, mua lại, hoán đổi trái phiếu có lãi suất thả nổi và nghiệp vụ phát hành trái phiếu đảm bảo thanh khoản cho các nhà tạo lập thị trường (PD), hợp tác với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực tài chính xanh,...

Đối với thị trường TPCP thứ cấp, HNX sẽ hoàn thiện hạ tầng CNTT của hệ thống giao dịch TPCP để hỗ trợ các hoạt động giao dịch, trong đó ưu tiên hoàn thành các hoạt động kết nối thanh toán với hạ tầng thanh toán mới của VSD;

Riêng đối với thị trường TPDN, khung pháp lý tiếp tục được hoàn thiện giúp thị trường có những bước phát triển bền vững hơn, sẽ có tác động không nhỏ đến thị trường trái phiếu, điển hình là Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực từ ngày 1-1-2021.

Nhằm tăng cường sự minh bạch trên thị trường, HNX sẽ đưa chuyên trang thông tin TPDN vào vận hành chính thức sẽ giúp nhà đầu tư tiếp cận với thông tin nhanh, dễ dàng và toàn diện hơn, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành HNX cho biết.

Chuyên trang thông tin TPDN được tổ chức để cung cấp thông tin cho nhà đầu tư về trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ do doanh nghiệp công bố theo quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP.

Chuyên trang thông tin TPDN sẽ công bố thông tin những nội dung cơ bản của tất cả các đợt phát hành riêng lẻ TPDN của các tổ chức thực hiện phát hành riêng lẻ, để phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin của mọi đối tượng nhà đầu tư, cũng như phục vụ công tác thống kê, báo cáo về các đợt phát hành riêng lẻ TPDN.

Bên cạnh đó, Sở đang bước đầu tiến hành công tác nghiên cứu thị trường giao dịch thứ cấp TPDN, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc tổ chức hoạt động giao dịch TPDN phát hành riêng lẻ.

"Việc tổ chức thị trường giao dịch thứ cấp sẽ tăng cường tính công khai, minh bạch, giúp cơ quan quản lý có đầy đủ thông tin từ khâu phát hành đến giao dịch, đồng thời tăng tính thanh khoản của TPDN" - ông Nguyễn Anh Phong nói.