Dòng tiền đổ vào TPCP vượt mốc 150 nghìn tỷ đồng

NDO -

Sở GDCK Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu ngày 5-8 đã huy động được 5.755 tỷ đồng, đưa tổng giá trị huy động TPCP thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020 vượt 150 nghìn tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 5-8, HNX tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 20 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 5.755 tỷ đồng, lãi suất giảm tại kỳ hạn 5 năm, tăng tại kỳ hạn 10 năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 805 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,72%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29-7-2020). 

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 3.000 tỷ đồng, huy động được 3.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,82%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29-7-2020). 

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, huy động được 1.450 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,01%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22-7-2020). 

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,34%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22-7-2020). 

Kho bạc Nhà nước đã huy động được 151.463 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.