Tổng Bí thư chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Sáng 12/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ảnh 1
Sáng 12/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ảnh 2

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ảnh 3

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ảnh 4

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các thành viên Ban Chỉ đạo dự phiên họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ảnh 5

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các thành viên Ban Chỉ đạo dự phiên họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)