Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp các lãnh đạo chủ chốt

NDO -

Chiều 10/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp các lãnh đạo chủ chốt và Thường trực Ban Bí thư để đánh giá những vấn đề nổi bật của đất nước, tình hình quốc tế...

Chiều 10/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp các lãnh đạo chủ chốt và Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Chiều 10/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp các lãnh đạo chủ chốt và Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp các lãnh đạo chủ chốt -0
Chiều 10/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp các lãnh đạo chủ chốt và Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) 
Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp các lãnh đạo chủ chốt -0

Cuộc họp nhằm đánh giá những vấn đề nổi bật của đất nước, tình hình quốc tế trong 2 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) 

Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp các lãnh đạo chủ chốt -1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp.(Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)