Khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ sông Đáy, sông Bùi

Thứ Ba, 01-12-2020, 14:59
Sạt lở tại xã Phúc Lâm (huyện Mỹ Đức).

Do ảnh hưởng các trận mưa lớn và biến đổi dòng chảy, thời gian gần đây, bờ sông Đáy, sông Bùi thuộc địa bàn các xã: Quảng Bị, Hòa Chính, Phú Nam An (huyện Chương Mỹ), Phúc Lâm (huyện Mỹ Đức), Viên An (huyện Ứng Hòa)... liên tiếp xuất hiện nhiều vị trí sạt lở gây hư hỏng công trình, làm mất đất ở và sản xuất của các hộ dân.

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước, UBND thành phố Hà Nội vừa giao các huyện: Chương Mỹ, Mỹ Đức, Ứng Hòa bố trí lực lượng ngăn không cho người dân vào khu vực sạt lở; kịp thời tuyên truyền, thông báo, cảnh báo, khoanh vùng phạm vi có nguy cơ sạt lở tiếp hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố để người dân biết và chủ động phòng, tránh.

Các địa phương phối hợp Chi cục phòng, chống thiên tai Hà Nội xây dựng phương án, tổ chức xử lý, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó khi sự cố có dấu hiệu phát triển thêm; kịp thời sơ tán bảo đảm an toàn về người và tài sản của các hộ dân sinh sống gần khu vực sạt lở; tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng để thi công công trình khắc phục sự cố...

UBND thành phố Hà Nội cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện dự án xử lý cấp bách khắc phục sự cố sạt lở nêu trên bằng nguồn vốn ngân sách thành phố. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Sở Tài chính thống nhất tham mưu UBND thành phố về nguồn vốn, cân đối bố trí vốn để thực hiện các dự án khắc phục các sự cố sạt lở bờ sông Đáy, sông Bùi...

ĐẮC SƠN