[Infographic] Xuất khẩu lao động 2018: Cao nhất trong 5 năm gần đây

Thứ Sáu, 01-03-2019 16:23

NDĐT - Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, năm 2018, có hơn 140 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Đây là kỷ lục mới của lĩnh vực xuất khẩu lao động, đạt con số cao nhất trong năm năm gần đây.

ĐẶNG NGỌC CHÂM