Đoàn tàu đường sắt đô thị đầu tiên đã về đến Hà Nội

Thứ Ba, 20-10-2020, 10:18
Đoàn tàu được vận chuyển vào bên trong depot Nhổn.

3 giờ sáng 20-10, đoàn tàu đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) Nhổn - Ga Hà Nội đã được đưa về Depot Nhổn an toàn.

Ngay trong sáng 20-10, đoàn tàu sẽ được cẩu lên ray, lắp đặt thiết bị nội thất và đưa vào khu kỹ thuật, chờ ngày vận hành.

metro2-1603164081141.jpg
 Sau đó được cẩu đưa vào ray.
metro3-1603164081432.jpg
 Hai chiếc cẩu cỡ lớn hoạt động hết công suất để đưa các toa tàu lên ray.
metro4-1603164080930.jpg
Các toa tàu được đưa lên ray an toàn, sau đó sẽ được tiến hành lắp ráp và thử nghiệm. Chín đoàn tàu còn lại của tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội đang được sản xuất tại Pháp, dự kiến sẽ đưa về Hà Nội bắt đầu từ năm 2021. 
QUỐC TOẢN