Xuất xứ hai câu thơ của Bác Hồ về quan hệ Việt - Lào

Thứ Ba, 04-09-2007, 02:32

Báo Nhân Dân số 3274, ra ngày 14-3-1963 trong tin tường thuật lễ tiễn Vua Lào rời Hà Nội về nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm nước ta, viết: Ngày 13-3-1963, vào lúc 12 giờ trưa, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo Ðảng và Nhà nước ta đưa tiễn Vua Sri Savan Vatthana cùng các vị khách quý Lào lên đường về nước kết thúc chuyến thăm Việt Nam. Trong buổi tiễn Vua Lào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát biểu:

Thời gian đi thăm có hạn. Tình nghĩa hữu nghị khôn cùng. Tiễn đưa Nhà vua và các vị hôm nay, lòng nhân dân Việt Nam vô cùng lưu luyến.

Cuộc đi thăm Việt Nam của Nhà vua và các vị làm cho hai nước chúng ta đã gần nhau về địa dư lại càng gần nhau về tình nghĩa. Sự hiểu biết lẫn nhau và mối quan hệ hợp tác thân thiện giữa hai dân tộc anh em đã tiến lên một giai đoạn mới mẻ và tốt đẹp.

Hôm nay, Nhà vua và các vị rời đất nước chúng tôi, song những hình ảnh đẹp đẽ của cuộc đi thăm vẫn lưu lại lâu dài trong lòng chúng tôi.

Thật là:

Thương nhau mấy núi cũng trèo.

Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.

Việt - Lào, hai nước chúng ta,

Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long.