Thông bạch về việc tổ chức tang lễ Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Thứ Năm, 21-10-2021, 15:02
Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Ngày 21/10, Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành Thông bạch số: 259/TBĐB-HĐTS kính gửi Các Ban, Viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Namcác cấp; Các chùa, tự viện, Tăng Ni, Phật tử trong nước và nước ngoài; các cơ quan Thông tấn, báo chí về việc tổ chức tang lễ Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Theo đó, Đức Pháp chủ Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ có khẩu dụ: Sau khi tôi theo hầu Phật Tổ thì không được tổ chức tang lễ linh đình, nghi lễ hết sức giản đơn, ngắn ngày theo truyền thống đạo Phật và tổ chức tại chùa Viên Minh. Đề nghị không vòng hoa phúng điếu, không tiểu sử dài dòng, không tiêu tốn thời gian và tổn hại công đức của tăng ni và phật tử. Nếu quý vị tưởng nhớ tới tôi thì niệm danh hiệu Phật và tụng thời kinh tại trụ xứ của mình hồi hướng công đức cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc.

Thể theo di nguyện trên của Đức Pháp chủ và trước bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết định tổ chức Lễ truy điệu tưởng niệm và Lễ nhập bảo tháp Đức Pháp chủ theo hình thức trực tiếp (đối với tăng ni trên địa bàn thành phố Hà Nội) và trực tuyến tới trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, tới các chùa, cơ sở tự viện cả nước trong cùng thời gian.

Ban Thường Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kính đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp treo Phật kỳ rủ, thiết lập hương án, di ảnh của Đức Pháp chủ và tổ chức tưởng niệm tại trụ sở. Các chùa, cơ sở tự viện đồng thời cử chuông trống Bát nhã và niệm Phật đúng vào thời gian Giáo hội tổ chức lễ tưởng niệm vào hồi 9 giờ ngày 24/10/2021 (tức ngày 19/9 năm Tân Sửu). Ban Tổ chức sẽ truyền hình trực tiếp lễ tưởng niệm trên kênh truyền hình An Viên, và trực tuyến trên các nền tảng Fanpage: Phật Sự online, Butta, Báo Giác Ngộ, Facebook, YouTube …

Để lễ tang được trọn vẹn theo di nguyện của Đức Pháp chủ, Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị quý tăng ni, phật tử phối hợp Ban Tổ chức thực hiện theo nội dung Thông bạch đặc biệt này.

SONG LINH