Thành lập thành phố Hà Tĩnh

Thứ Sáu, 01-06-2007, 02:24

Ngày 28-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 89/2007/NĐ-CP thành lập TP Hà Tĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Hà Tĩnh.

Theo đó, TP Hà Tĩnh có 5.632 ha diện tích tự nhiên và 117.546 nhân khẩu, có 16 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các phường: Bắc Hà, Nam Hà, Nguyễn Du, Trần Phú, Tân Giang, Hà Huy Tập, Đại Nài, Thạch Linh, Thạch Quý, Văn Yên và các xã: Thạch Trung, Thạch Đồng, Thạch Môn, Thạch Hạ, Thạch Hưng, Thạch Bình.

Địa giới hành chính TP Hà Tĩnh: Đông và phía Tây giáp huyện Thạch Hà, phía Nam giáp huyện Cẩm Xuyên, phía Bắc giáp huyện Thạch Hà, huyện Lộc Hà.

Như vậy, sau khi điều chỉnh, tỉnh Hà Tĩnh có 12 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, Can Lộc, Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh và thành phố Hà Tĩnh.