Quân ủy T.Ư sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Thứ Sáu, 14-05-2021, 17:07

Chiều 14-5, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến (tại 40 điểm cầu trong toàn quân) sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2021. 

Các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư; đầu mối các cơ quan, đơn vị toàn quân. 

Năm năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy T.Ư, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã lãnh đạo và chỉ đạo đạt được nhiều kết quả quan trọng; tổ chức triển khai với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả. Toàn quân đã đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp gắn với đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị đạt hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Đại biểu dự Hội nghị đã nêu bật những kết quả đạt được, làm rõ tính hiệu quả của các khâu đột phá, nhất là đột phá vào các khâu yếu, việc khó; đánh giá tính hiệu quả của các mô hình, chương trình đang triển khai; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm thuộc về trách nhiệm của cấp ủy, của cán bộ chủ trì, vai trò tham của cơ quan chính trị, bộ phận giúp việc. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất về chủ trương, giải pháp thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị thời gian tiếp theo, bảo đảm phù hợp thực tiễn và những nội dung mới đã xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11.

Thay mặt quân ủy T.Ư, lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Trần Quang Phương đánh giá cao việc triển khai, sơ kết thực hiện Chỉ thị của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn quân thời gian qua.

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong toàn quân tiếp tục bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy T.Ư, đó là : Quân đội ta luôn luôn giữ gìn, phát huy truyền thống “quyết chiến, quyết thắng” và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới- coi đây là giải pháp nền tảng để xây dựng quân đội cách mạnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo triển khai đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị trong cơ quan, đơn vị ; hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm gốc để triển khai thực hiện; coi đây là một trọng tâm công tác lãnh đạo và chương trình hành động toàn khóa của mỗi cấp ủy, chỉ huy. Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân theo hướng quân đội phải là đảng bộ mẫu mực trong toàn Đảng và toàn quốc về học tập và làm theo Bác Hồ, thiết thực xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Hội nghị đã công bố quyết định tặng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng cho 78 tập thể và 105 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2012.

LÊ MẬU LÂM