Ra mắt bộ môn Công nghệ xây dựng-Giao thông, Trường đại học Công nghệ

Thứ Sáu, 25-05-2018, 12:18

NDĐT - Ngày 25-5, Trường đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức lễ ra mắt Bộ môn Công nghệ Xây dựng – Giao thông, đáp ứng yêu đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật hạ tầng – xây dựng.

PGS,TS Nguyễn Việt Hà, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ cho biết: Để chuẩn bị cho việc thành lập Bộ môn Công nghệ Xây dựng – Giao thông, nhà trường đã chuẩn bị từ ba năm trước với bước khởi đầu là thành lập Phòng thí nghiên Vật liệu và Kết cấu tiên tiến triển khai nghiên cứu chuyên sâu về vật liệu mới và ứng dụng trong lĩnh vực xây dựng – giao thông. Trên cơ sở đó, năm 2017, trường mở ngành đào tạo kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng và sau quá trình tích cực chuẩn bị đến nay, trường đã thành lập được Bộ môn Công nghệ Xây dựng – Giao thông.

Bộ môn Công nghệ xây dựng – Giao thông có chức năng đào tạo các bậc đại học, sau đại học, ngắn hạn và chứng chỉ trong lĩnh vực công nghệ - kỹ thuật xây dựng, giao thông; thực hiện nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành Vật liệu và Kết cấu tiên tiến kỹ sư cơ học kỹ thuật; đào tạo thạc sỹ và tiến sĩ cơ học kỹ thuật; nghiên cứu và chuyển giao, ứng dụng công nghệ, chuyển giao tri thức, triển khai các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước trong lĩnh vực xây dựng, giao thông.

Sự ra đời của Bộ môn Công nghệ Xây dựng - Giao thông đã góp phần hoàn chỉnh cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực của Đại học Quốc gia Hà Nội sau 112 năm thành lập và phát triển. Tại lễ ra mắt, Trường đại học Công nghệ tổ chức lễ ký kết với Trường đại học Nguyễn Tất Thành trong lĩnh vực đào tạo nhằm phát triển chương trình đào tạo, xây dựng giáo trình, đội ngũ giảng viên; giao lưu trao đổi học thuật, trao đổi giảng viên, nghiên cứu sinh...

QUÝ TÙNG