Trang web nhiều cơ quan chính phủ Nga bị tin tặc tấn công (Nguồn: Izvestia)

Tin tặc tấn công trang web của các cơ quan chính phủ Nga

Những ngày qua, tin tặc đã thực hiện nhiều vụ tấn công trang web chính của một số cơ quan lớn của chính phủ Nga, trong đó đặc biệt là Cơ quan Chống độc quyền Liên bang Nga (FAS); Bộ Văn hóa; Bộ Nội vụ; Bộ Phát triển Kỹ thuật số, Viễn thông và Truyền thông Đại chúng Liên bang Nga, tên viết tắt là Bộ Phát triển Kỹ thuật số (Mintsifry); Cơ quan giám sát viễn thông Nga (Roskomnadzor); Cơ quan Liên bang về An sinh xã hội; Bộ Năng lượng; Cơ quan thống kê Liên bang Nga (Rosstat)...