Tin mới nhận

Ngành giáo dục khánh thành Trung tâm điều hành thông minh
0:00 / 0:00
0:00

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa khánh thành Trung tâm điều hành thông minh ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội.

Năm 2022, được sự phối hợp, hỗ trợ của Tập đoàn Công nghệ Quảng Ích, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã xây dựng Trung tâm điều hành thông minh. Ngành giáo dục Thủ đô hiện có 2.835 trường học, 2,2 triệu học sinh và hơn 138.000 giáo viên. Trung tâm sẽ giúp Sở tích hợp hệ thống hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành; quản lý, tổ chức các cuộc họp trực tuyến; giám sát thời gian thực hiện qua camera tới cổng, sân trường của trường học; cập nhật thông tin mới về ngành giáo dục và đào tạo trên Cổng thông tin điện tử, giám sát thông tin trên môi trường mạng; thông tin mạng lưới cơ sở giáo dục... Đồng thời, trung tâm sẽ quản lý được 100% cơ sở giáo dục, đẩy mạnh sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, tăng cường trao đổi thông tin giữa phụ huynh và nhà trường...

Tuyển sinh, đào tạo nghề tăng hơn 130%

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội, 7 tháng đầu năm 2022, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp toàn thành phố tuyển sinh và đào tạo cho 124.200 lượt người, đạt 55,3% kế hoạch tuyển sinh năm 2022, tăng hơn 130% so với cùng kỳ năm 2021.

Để hoàn thành chỉ tiêu đào tạo cho 224.500 lượt người trong năm 2022, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt danh mục các nghề đào tạo, danh mục các nghề ưu tiên xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng; kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" năm 2022... Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng đẩy mạnh triển khai công tác tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh học nghề cho học sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022; tăng cường tuyển sinh, đào tạo chương trình chất lượng cao theo chương trình chuyển giao từ Australia.

Cập nhật, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Sáng 11/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2022.

Đây là lớp thứ hai trong tổng số ba lớp được Thành ủy tổ chức trong tháng 8/2022, gồm 236 học viên. Trong ba ngày, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề: Tình hình kinh tế-xã hội trong nước, quốc tế và Thủ đô năm 2022, dự báo trong thời gian tới; Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Về văn hóa trong lãnh đạo, quản lý và văn hóa quản lý ở Thủ đô Hà Nội hiện nay...

Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí Thủ đô

Hội Nhà báo thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị phát động phong trào và ký giao ước thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí Thủ đô và tiêu chí cơ quan văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam" trong các cơ quan báo chí Thủ đô.

Phong trào "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí Thủ đô" nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan báo chí, người làm báo về vị trí, tầm quan trọng của văn hóa với sự nghiệp phát triển của đất nước, Thủ đô nói chung và mỗi cơ quan báo chí nói riêng. Phong trào cũng nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa, phát huy giá trị văn hóa trên phương tiện thông tin đại chúng, tạo ra các sản phẩm báo chí giàu chất văn hóa, lan tỏa những giá trị tốt đẹp...