Thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức Quân đội đáp ứng những yêu cầu mới

Ngày 24/3, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng làm việc với Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về triển khai kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.
0:00 / 0:00
0:00
Thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức Quân đội đáp ứng những yêu cầu mới

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo bảo đảm lộ trình, nhất là chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quán triệt chặt chẽ, nghiêm túc; chủ động ra nghị quyết chuyên đề, xác định rõ các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, gắn với chủ đề năm 2023 - “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”; cụ thể hóa thành nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu, biện pháp trong nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, kế hoạch công tác của người chỉ huy, bảo đảm phù hợp đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, Bộ Tổng Tham mưu tập trung theo dõi, chỉ đạo toàn quân quán triệt và tổ chức thực hiện kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo bảo đảm chặt chẽ, thực chất, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2023 và những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cùng với thực hiện kế hoạch về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách, xây dựng hệ thống tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, ổn định, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…