Thuận tiện khi thu phí không dùng tiền mặt tại bộ phận một cửa

Nhằm giảm thao tác cho cán bộ, công chức, đồng thời giúp thuận tiện hơn cho người dân, tất cả bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thực hiện các giải pháp để thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt đối với hồ sơ thủ tục hành chính. Hà Nội cũng khuyến khích áp dụng giải pháp sử dụng phần mềm sinh mã QR động để giảm thiểu các thủ tục phát sinh. Hiện, có nhiều đơn vị triển khai rất tốt mã QR động này.