Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022

NDO -

Ngày 12/6, tại Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước” và ấn nút khởi động Chương trình "Giờ thứ 9+”. Buổi gặp gỡ, đối thoại có 4.500 công nhân lao động tại điểm cầu chính tỉnh Bắc Giang và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các công nhân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các công nhân.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động năm 2022 -0
 Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự đối thoại với công nhân lao động năm 2022. 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động năm 2022 -0
Chương trình ca nhạc tại lễ khai mạc. 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động năm 2022 -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự đối thoại với công nhân lao động năm 2022.  
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động năm 2022 -0
Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời câu hỏi của công nhân lao động.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động năm 2022 -0
Quang cảnh chương trình. 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động năm 2022 -0
Đại biểu công nhân tham dự tại điểm cầu Bắc Giang. 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động năm 2022 -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với công nhân lao động năm 2022. 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động năm 2022 -0
Đại diện các bộ, ngành đối thoại với công nhân lao động năm 2022.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động năm 2022 -0
Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đối thoại với công nhân lao động năm 2022.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động năm 2022 -0
Đại điện công nhân phát biểu tại chương trình. 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động năm 2022 -0
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động năm 2022. 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động năm 2022 -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu ấn nút ra mắt Chương trình "Giờ thứ 9+”. 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động năm 2022 -0
 Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động năm 2022 -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các công nhân.