Thủ tướng Phạm Minh Chính với các công nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động năm 2022

Ngày 12/6, tại Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước” và ấn nút khởi động Chương trình "Giờ thứ 9+”. Buổi gặp gỡ, đối thoại có 4.500 công nhân lao động tại điểm cầu chính tỉnh Bắc Giang và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.