Thủ tướng Niu Di-lân thăm chính thức Việt Nam

Hôm nay, Thủ tướng Niu Di-lân Giôn Ki bắt đầu thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Diễn ra trong năm hai nước kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Niu Di-lân tiếp tục phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.

Thủ tướng Niu Di-lân thăm chính thức Việt Nam

Tháp tùng Thủ tướng G.Ki thăm chính thức nước ta có: Bộ trưởng Giáo dục đại học, Kỹ năng và Lao động Niu Di-lân X.Gioi-xơ; Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại A.Xmít; Tổng giám đốc Cơ quan Giáo dục G.Mác-phơ-xơn; Tổng giám đốc Cơ quan Thương mại và doanh nghiệp R.La-vét-ti; Giám đốc Văn phòng G2G, Cơ quan Thương mại và doanh nghiệp M.Ơ-đô-nen; Đại sứ Niu Di-lân tại Việt Nam H.Man-ninh và Tổng lãnh sự Niu Di-lân tại TP Hồ Chí Minh T.Mác-tin.

Ông Giôn Phi-líp Ki sinh ngày 9-8-1961, tại Ô-clen, Niu Di-lân. Ông tốt nghiệp Đại học Can-tơ-bu-ri (Niu Di-lân), chuyên ngành truyền thông năm 1982; tham gia khóa học về nghiên cứu quản lý tại Đại học Ha-vớt (Mỹ). Giai đoạn 1980 - 1999, ông làm việc trong lĩnh vực đầu tư ngân hàng tại nhiều nước, như Xin-ga-po, Anh và Ô-xtrây-li-a. Từ năm 2002 đến 2006, ông là nghị sĩ Quốc hội, thuộc đảng Dân tộc và là người phát ngôn của đảng. Ông giữ cương vị lãnh tụ đảng Dân tộc từ tháng 11-2006 đến tháng 11-2008. Ông được bầu làm Thủ tướng Niu Di-lân vào tháng 11-2008 và kiêm nhiệm các chức vụ Bộ trưởng phụ trách dịch vụ, du lịch, an ninh tình báo và Chủ nhiệm Văn phòng An ninh truyền thông Chính phủ.